Doelstelling van de stichting Ontmoetingen Dementie

De stichting heeft ten doel: het ondersteunen van allen die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met dementie alsmede het vergroten van de kennis over dementie bij mantelzorgers en het algemeen publiek. Verder ondersteunt de Stichting Ontmoetingen Dementie kleinschalige dagbesteding DagBest bij het organiseren van activiteiten die het meedoen in de maatschappij, onderhouden van sociale contacten en het welzijn van mensen met dementie vergroot. 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

-het organiseren van activiteiten voor mensen met dementie ;

-het verzorgen van lotgenotencontact voor mantelzorgers;

-het aanbieden van de cursus Dementie en nU aan mantelzorgers in samenwerking met de gemeente Best;

-het organiseren van lezingen, cursussen, trainingen en nascholing voor zorgprofessionals;

-het verwerven van financiële middelen t.b.v. aanschaf hulpmiddelen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers;

-het verspreiden van kennis;

-het faciliteren van de inzet van de virtual Reality bril (VR bril) , die de gebruiker in het hoofd van iemand met dementie laat stappen door middel van een 360 graden simulatiefilm.

-coördineren van de Onvergetelijke Kookclub in Best waarbij mensen met dementie samen met hun naaste een volwaardige maaltijd koken onder leiding van een professionele kok; 

-uitleen van de Silent Disco aan dagbestedingen 

 

Beheer:

Het beheer van de stichting Ontmoetingen Dementie wordt gevormd door 3 bestuurders. Zij werken voor de stichting op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden.

 

De stichting ontmoetingen dementie heeft de ANBI status, mocht u een gift willen doen neem dan gerust contact met ons op.