Jaarverslag 2022 Stichting Ontmoetingen Dementie

Het bestuur van de Stichting Ontmoetingen Dementie is in 2022 twee keer als voltallig bestuur in vergadering bijeen gekomen.

Activiteiten waar de Stichting Ontmoetingen Dementie zich in 2022 mee bezig heeft gehouden zijn:

  • De stichting ontmoetingen dementie heeft bijgedragen aan diverse workshops voor mantelzorgers met dementie.
  • De stichting Ontmoetingen Dementie heeft in samenwerking met de gemeente Best en DagBest drie keer de cursus Dementie en nU voor mantelzorgers van Dementie georganiseerd.
  • Maandelijks is er een onvergetelijke kookclub voor mensen met dementie en hun naasten in Best. De bestuursleden van de stichting participeren in de coördinatie van de kookclub.
  • De Stichting Ontmoetingen Dementie heeft een bijdrage gegeven voor een uitstapje naar het Zeeuws Museum.  Er waren 50 deelnemers bestaande uit mensen met dementie en hun naasten en begeleiders.
  • Er is geld gereserveerd voor de aanschaf van een elektrische duo fiets voor een dagbesteding van mensen met dementie. Doel is om deze duofiets in 2023 aan te schaffen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-04-2023