Beleidsplan Stichting Ontmoetingen Dementie 2022-2027

Datum juni 2022

Doelstelling van de stichting Ontmoetingen Dementie

De stichting heeft ten doel: het ondersteunen van allen die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met dementie, ouderen en overige zorgbehoevenden alsmede het vergroten van de kennis over dementie bij mantelzorgers en het algemeen publiek en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Verder ondersteunt de Stichting Ontmoetingen Dementie kleinschalige dagbesteding voor mensen met dementie DagBest bij het organiseren van activiteiten om zo het meedoen in de samenleving, het onderhouden van sociale contacten en het algehele welzijn te bevorderen.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

-het organiseren van activiteiten voor mensen met dementie en ouderen;

-het verzorgen van lotgenotencontact en inloopochtenden voor mantelzorgers;

-het bieden van respijtzorg;

-het organiseren van lezingen, cursussen, trainingen en nascholing voor zorgprofessionals over dementie;

- aanschaf van hulpmiddelen voor mensen met dementie en deze vervolgens uitlenen aan gebruikers;

-aanschaf van sport, spel en audiomateriaal voor mensen met dementie en deze vervolgens uitlenen aan dagbestedingen van mensen met dementie;

-aanschaf van Silent Disco sets en deze uitlenen aan woonvoorzieningen of dagbestedingen van mensen met dementie;

-beheer van Virtuele Reality brillen waarbij de gebruiker zelf ervaart hoe het is om dementie te hebben. De stichting faciliteert verder in een ruimte waarin de bril kan worden ervaren en is coördinator van de groep gekwalificeerde vrijwilligers die deze VR ervaring begeleid;

-het verwerven van financiële middelen door aanvragen van giften, sponsering en subsidies;

-het verspreiden van kennis;

-het samenwerken met derden en het verrichten van alle verdere handelingen welke met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Verwerving van inkomsten door:

- subsidies en donaties

- schenkingen, erfstellingen en legaten

-gemeentelijke subsidies

 

Beheer:

Het beheer van de stichting Ontmoetingen Dementie wordt gevormd door 3 bestuurders. Zij werken voor de stichting op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden. Jaarcijfers worden jaarlijks voor 1 juni bekend gemaakt op de website van de stichting.

Besteding van het vermogen

De stichting ontmoetingen dementie heeft bijgedragen aan diverse workshops voor mantelzorgers met dementie. Zo hebben we een middag georganiseerd waarbij de mantelzorgers de ervaring met de Virtuele Reality bril hebben meegemaakt. Hierbij ervaart met in een digitale wereld hoe het is om (beginnende) dementie te hebben. Verder waren er ook ontspannende en creatieve activiteiten zoals samen schilderen en bloemschikken.

Verder is er een aanschaf gedaan van een Silent disco set welke wordt uitgeleend aan dagbestedingen voor mensen met dementie.

Er is een kookavond georganiseerd voor ouderen en jongeren.

Er zijn diverse ballen geschonken voor een gymclub voor ouderen met dementie.

Er is geld gereserveerd voor de aanschaf van een elektrische duo fiets voor een dagbesteding van mensen met dementie.

Jaarlijks wordt er 2 x de cursus Dementie en nU aangeboden aan mantelzorgers. Deze cursus wordt gegeven door gecertificeerde trainers.

Plannen in 2022/2027:

-Geld inzamelen voor de aanschaf van een Elektrische Duo Fiets. Met deze fiets ervaart men de vrijheid om eropuit te gaan en te genieten van de natuur samen met een naaste. De verwachte kosten voor deze fiets zijn € 8000,-;

-geld inzamelen voor een uitstapje naar Noordwijk waarbij mensen met dementie een rondrit gaan ervaren met de strandrups. (Home - www.strandrupsnoordwijk.nl)

-aanschaf van divers spelmateriaal voor mensen met dementie

-aanschaf digibord/tovertafel

-aanschaf elektrische rolstoelfiets

 

Contact gegevens

Stichting Ontmoetingen Dementie

De Ronde 15, 5683 CZ, Best tel: 085-3031095

info@ontmoetingendementie.nl, www.ontmoetingendementie.nl

KVK nummer : 80385303

 

Beleidsplan Stichting Ontmoetingen Dementie 2022-2027

Datum juni 2022

Doelstelling van de stichting Ontmoetingen Dementie

De stichting heeft ten doel: het ondersteunen van allen die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met dementie, ouderen en overige zorgbehoevenden alsmede het vergroten van de kennis over dementie bij mantelzorgers en het algemeen publiek en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Verder ondersteunt de Stichting Ontmoetingen Dementie kleinschalige dagbesteding voor mensen met dementie DagBest bij het organiseren van activiteiten om zo het meedoen in de samenleving, het onderhouden van sociale contacten en het algehele welzijn te bevorderen.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

-het organiseren van activiteiten voor mensen met dementie en ouderen;

-het verzorgen van lotgenotencontact en inloopochtenden voor mantelzorgers;

-het bieden van respijtzorg;

-het organiseren van lezingen, cursussen, trainingen en nascholing voor zorgprofessionals over dementie;

- aanschaf van hulpmiddelen voor mensen met dementie en deze vervolgens uitlenen aan gebruikers;

-aanschaf van sport, spel en audiomateriaal voor mensen met dementie en deze vervolgens uitlenen aan dagbestedingen van mensen met dementie;

-aanschaf van Silent Disco sets en deze uitlenen aan woonvoorzieningen of dagbestedingen van mensen met dementie;

-beheer van Virtuele Reality brillen waarbij de gebruiker zelf ervaart hoe het is om dementie te hebben. De stichting faciliteert verder in een ruimte waarin de bril kan worden ervaren en is coördinator van de groep gekwalificeerde vrijwilligers die deze VR ervaring begeleid;

-het verwerven van financiële middelen door aanvragen van giften, sponsering en subsidies;

-het verspreiden van kennis;

-het samenwerken met derden en het verrichten van alle verdere handelingen welke met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Verwerving van inkomsten door:

- subsidies en donaties

- schenkingen, erfstellingen en legaten

-gemeentelijke subsidies

 

Beheer:

Het beheer van de stichting Ontmoetingen Dementie wordt gevormd door 3 bestuurders. Zij werken voor de stichting op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden. Jaarcijfers worden jaarlijks voor 1 juni bekend gemaakt op de website van de stichting.

Besteding van het vermogen

De stichting ontmoetingen dementie heeft bijgedragen aan diverse workshops voor mantelzorgers met dementie. Zo hebben we een middag georganiseerd waarbij de mantelzorgers de ervaring met de Virtuele Reality bril hebben meegemaakt. Hierbij ervaart met in een digitale wereld hoe het is om (beginnende) dementie te hebben. Verder waren er ook ontspannende en creatieve activiteiten zoals samen schilderen en bloemschikken.

Verder is er een aanschaf gedaan van een Silent disco set welke wordt uitgeleend aan dagbestedingen voor mensen met dementie.

Er is een kookavond georganiseerd voor ouderen en jongeren.

Er zijn diverse ballen geschonken voor een gymclub voor ouderen met dementie.

Er is geld gereserveerd voor de aanschaf van een elektrische duo fiets voor een dagbesteding van mensen met dementie.

Jaarlijks wordt er 2 x de cursus Dementie en nU aangeboden aan mantelzorgers. Deze cursus wordt gegeven door gecertificeerde trainers.

Plannen in 2022/2027:

-Geld inzamelen voor de aanschaf van een Elektrische Duo Fiets. Met deze fiets ervaart men de vrijheid om eropuit te gaan en te genieten van de natuur samen met een naaste. De verwachte kosten voor deze fiets zijn € 8000,-;

-geld inzamelen voor een uitstapje naar Noordwijk waarbij mensen met dementie een rondrit gaan ervaren met de strandrups. (Home - www.strandrupsnoordwijk.nl)

-aanschaf van divers spelmateriaal voor mensen met dementie

-aanschaf digibord/tovertafel

-aanschaf elektrische rolstoelfiets

 

Contact gegevens

Stichting Ontmoetingen Dementie

De Ronde 15, 5683 CZ, Best tel: 085-3031095

info@ontmoetingendementie.nl, www.ontmoetingendementie.nl

KVK nummer : 80385303