De stichting heeft ten doel: het ondersteunen van allen die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met dementie.

Verder organiseren we door het jaar heen allerlei activiteiten voor mantelzorgers en mensen met dementie.

Giften en schenkingen worden o.a. besteed aan:

-het organiseren van activiteiten voor mensen met dementie en ouderen;
-het verzorgen van lotgenotencontact en inloopochtenden voor mantelzorgers;
-het bieden van respijtzorg;
-het organiseren van lezingen, cursussen, trainingen en nascholing voor
zorgprofessionals over dementie;
- aanschaf van hulpmiddelen voor mensen met dementie en deze vervolgens
uitlenen aan gebruikers;
-aanschaf van spelmateriaal voor mensen met dementie en deze vervolgens
uitlenen aan dagbestedingen van mensen met dementie;

-aanschaf elektrische duofiets zodat deze kan worden uitgeleend aan mensen met dementie en hun naasten