MANTELZORGCURSUS DEMENTIE EN nU?

De diagnose dementie heeft een grote impact op het leven. Op het leven van de mens die de grip op zijn bestaan kwijtraakt én op het leven van zijn of haar directe naasten. Partner, familielid of vriend worden -soms vanzelfsprekend, soms tegen wil en dank – mantelzorger.

Misschien zorgt u ook voor een naaste met dementie. Bent u één van de vele mantelzorgers die al op leeftijd is of naast de zorg voor kinderen en/of een baan ook een zorgtaak hebben. Dan heeft u een verantwoordelijke taak, die veel vragen met zich mee kan brengen. Vragen over het verloop van de ziekte en omgaan met veranderend gedrag, of vragen over praktische zaken als zorg en financiën.
Mogelijk spelen er gevoelens van verwarring en kwaadheid, schaamte, verlies en eenzaamheid en vindt u het moeilijk daar mee om te gaan. Na de diagnose dementie moet u samen een weg gaan vinden om de situatie te accepteren en het leven zo goed mogelijk in te vullen. Dat kost tijd. Veel komt op uw schouders neer. Daarom is het ook zo belangrijk dat u goed voor uzelf blijft zorgen.

Zorgen voor een persoon met dementie beperkt zich niet tot de dagelijkse zorgen. Uw emoties en fysieke mogelijkheden, uw woon- en leefomstandigheden en financiële zorgen kunnen een druk op u leggen en soms wel eens teveel worden. Aan de andere kant zult u merken dat u kracht kunt putten uit de mooie kant van het zorgen. Een goed gesprek en een glimlach kunnen veel doen.
Betrokkenheid van anderen bij de ondersteuning van uw naaste kan de last die u voelt verlichten. Het kan goed doen om dat te ervaren.

Om dit samen met u te bereiken bieden wij de cursus Dementie en nu aan. Dementie en nu biedt een handreiking om een balans te vinden tussen wat met hele mooie woorden draaglast en draagkracht heet. Het kan u houvast geven in het contact met uw naaste.

Deze cursus bestaat uit tien wekelijkse bijeenkomsten en wordt 2 x per jaar aangeboden.

De volgende thema’s worden besproken:

  • Invoelen in de beleving van mensen met dementie
  • Omgaan met zorg
  • Omgaan met veranderd gedrag
  • Omgaan met financiën en veiligheid
  • Omgaan en communiceren met familie en de omgeving
  • Communiceren met de persoon met dementie
  • Gevoelens en gedachten bij de mantelzorger
  • Je zorgbelasting: draagkracht en draaglast in balans?

Twee speciaal opgeleide coaches begeleidt de bijeenkomsten.
Als ondersteunend lesmateriaal krijgt iedere deelnemer een eigen lesboek.

Praktische informatie: 

De kosten (eigen bijdrage) voor de cursus bedragen 50 euro per cursus
Het boek, koffie en thee is hierbij inbegrepen.

De cursus start 2 x per jaar, 1 x in het voorjaar en 1 x in het najaar. De cursusdagen. (bij voldoende belangstelling)

 

Deze cursus wordt gegeven op de volgende locatie:

De Ronde 15, Best

Wilt u deelnemen aan deze cursus? Inschrijven kan via het contactformulier op deze website of telefonisch op 085- 3031095.

Deze cursus wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële ondersteuning van de gemeente Best.

Om deze reden kunnen alleen inwoners uit de gemeente Best deelnemen.